Aktualności > Informacje PTF OL > Składki

Składki


Wysokość rocznej składki członkowskiej PTF wynosi:
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł
  • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł
  • emeryci: 40 zł
  • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł
W ramach opłaconej składki członkowie otrzymują "Postępy Fizyki".


Składka musi być przelana na konto Zarządu Głównego PTF:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
Nr konta: 50 1030 0019 0109 8533 0003 8362 

W tytule przelewu proszę wpisać za jaki okres jest opłacana składka
oraz o zaznaczenie swojej przynależności do Oddziału Lubelskiego PTF.

Niestety nie ma możliwości opłacania składek w Lublinie.

Szczegóły: http://www.ptf.net.pl/pl/oplata-skladki-czlonkowskiej/

Powered by CMSimple