KONKURS DLA NAUCZYCIELI „Jak uczyć o świetle?”


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


W związku z ogłoszeniem roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Opartych na Świetle, Komisja Nauczania Fizyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego postanowiła zorganizować konkurs dla nauczycieli na scenariusz  lekcji na temat światła „Jak uczyć o świetle?”.
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tym konkursie wśród nauczycieli z Państwa regionu. Prosimy także o rozesłanie informacji o konkursie do Władz Oświatowych i Centrów Doskonalenia Nauczycieli .
W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny, regulamin konkursu i deklarację uczestnictwa, które dostępne są także na stronie internetowej http://www.ptf.net.pl/pl/jak-uczyc-o-swietle-konkurs/

Z poważaniem
Bogdan Kowalski
Sekretarz Generalny PTF