Aktualności > Wydarzenia > Obchody 60-lecia

Obchody 60-lecia

3 grudnia 2007 r. Oddział Lubelski PTF świętował 60. rocznicę swojego powstania. Uroczyste 649-te posiedzenie odbyło się w Instytucie Fizyki UMCS w Auli im. Stanisława Ziemeckiego, pierwszego przewodniczącego Oddziału. Zebranych licznie gości przywitał obecny przewodniczący prof. Jerzy Żuk. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych fizyków lubelskich. Sesję rozpoczął referat prof. Stanisława Hałasa na temat historii Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W dalszej części uroczystej jubileuszowej sesji prof. J. Żuk odczytał listy gratulacyjne i życzenia dla Oddziału, m.in. od prezesa ZG PTF prof. Reinharda Kulessy. W przerwie członkowie Oddziału Lubelskiego PTF i goście mogli obejrzeć wystawę historycznych fotografii przedstawiających działalność Oddziału oraz postaci wykładowców uczestniczących w pokazach z fizyki w latach 50-tych i 60-tych XX w. Na zakończenie spotkania wspomnieniami o początkach Oddziału podzielili się prof. Stanisław Szpakowski i prof. Tomasz Goworek. Obrady zakończono w atmosferze refleksji i wspomnień o fizykach, którzy swoją pracą i działalnością społeczną przyczynili się do rozwoju Lubelskiego Oddziału PTF.
Powered by CMSimple