Aktualności > Zarząd

Zarząd

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na kadencję: 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

prof. dr hab. Marcin Turek (UMCS) – przewodniczący,
tel. 81 5376213, mturek@kft.umcs.lublin.pl

mgr Janusz Filiks (UMCS) – sekretarz,

dr hab. Andrzej Pelc (UMCS) – skarbnik,
tel. 81 5379032, andrzej.pelc@mail.umcs.pl

dr hab. Wiesław Polak (Politechnika Lubelska) – członek Zarządu,
tel. 81 538 45 06, w.polak@pollub.pl

prof. dr hab. Jerzy Żuk (UMCS) – członek Zarządu,


Komisja Rewizyjna:
dr Artur Wójtowicz (UMCS) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
tel. 81 5376297, artur.wojtowicz@umcs.pl

dr Dariusz Chocyk (Politechnika Lubelska) – członek Komisji Rewizyjnej, 
tel. 81 538 45 08, d.chocyk@pollub.pl

dr hab. Wojciech Grudziński (UMCS) – członek Komisji Rewizyjnej, 

Wybierz:

Powered by CMSimple