$login or $_SERVER["PHP_AUTH_PW"]<>$haslo) { header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"tajna strefa\"\n"); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized\n"); echo "Brak autoryzacji!"; exit; } ?> XLI ZJAZD FIZYKÓW
AKTUALNOŚCI KOMITETY PROGRAM REJESTRACJA KONTAKT MATERIAŁY PATRONI

Dodawanie i Edycja Wpisów

Dodaj wpis

5) { $f=fopen($patroni,"a"); $rekord="`$tytul`$wpis`Dodano: $data`"; $rekord=ereg_replace(10," ",$rekord); $rekord=ereg_replace(13," ",$rekord); fputs($f,"$rekord\n"); fclose($f); } ?>

Edycja i usuwanie wpisów

"; echo "

"; echo "

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "

"; } ?>

(C) 2011 OL PTF | Projekt: Tomo | Powrót